Käiduteenus

Mis on elektripaigaldise käit?

Käiduteenus ehk elektripaigaldise käit on elektrisüsteemi kontrolliv teenus, mille abiga selgitatakse välja elektrisüsteemi kõik võimalikud ohukohad ja vead. 

Käidukorralduse peamine eesmärk on elektririkkeid ennetada, et mitte tegeleda võimalike tagajärgedega. Selleks, et hoone elektrisüsteem oleks töökorras ja ohutu, vajab see järjepidevat hooldamist. Käidukorraldus hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja elektritöid kui ka mitteelektritöid. 

Kui hoone elektrisüsteemi peakaitse on üle saja (100 A) ampri, on käidukorraldus kohustuslik. Käidutegevused sõltuvad objekti või hoone spetsiifikast ja ettevõtte tegevusalast, peakaitsme suurusest ja kasutusel olevatest seadmetest ja süsteemidest. Kui madalpingepaigaldise peakaitsme nimivool ületab 100 A, siis on vajalik määrata käidukorraldaja ja koostada käidukava. 

Elektripaigaldise käidukava on dokument või dokumentide kogum, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud.

Käidukavas kajastatakse käidutöid. Käidutööd hõlmavad endas:

 • käidu organisatsiooniline korraldust;
 • elektriohuteadlikkust;
 • elektripaigaldise dokumentatsiooni;
 • töökorraldust;
 • käidutoiminguid;
 • kontrollitoiminguid.

Mis on käidukava?

Kes on käidukorraldaja?

Käidukorraldaja on füüsiline isik, kes on elektrivaldkonnas pädev (lepingus peab olema infopädevustunnistuse kohta) ning juhib elektripaigaldise käitu ja elektritöid.

Käidu järelvaataja ehk käidukorraldaja koostab elektripaigaldisele nõuetekohase käidukava ja korraldab selle täitmise. Käidu järelevaataja peab omama seadusega ette nähtud pädevustunnistust. Lihtsustatult öeldes tagavad hooldus ja käit teie elektri- ja nõrkvoolusüsteemide toimimise. Regulaarne hooldus aitab ennetada rikkeid ja laseb teil keskenduda oma põhitegevusele.

Lisaks elektripaigalidse käiduteenusele pakume:

 • Elektrialaste teostusjooniste koostamist;
 • Elektriauditit;
 • Elektripaigladiste kaardistamist;
 • Elektripaigaldise kontrolli ja hooldust Tallinnas, Harju- ja Raplamaal.

Käidukorralduse teenuse viis sammu!

Esiteks

Teostame esmase ülevaatuse ja saadame pakkumise

Teiseks

Sõlmime lepingu ja koostame sobiva käidukava

Kolmandaks

Külastame objekti ja teeme kavakohased ülevaatused

Neljandaks

Aktide koostamine elektripaigaldise olukorra kirjeldusega

Viiendaks

Vajadusel koostame pakkumise ja kõrvaldame tekkinud puudused

Küsi pakkumist

Pakkumise saamiseks täitke vorm. Vastame tavaliselt juba mõne tunni jooksul.

Miks eelistada meid käidukorraldajana?

 • Mugav, lihtne ja usaldusväärne

Pakume täisteenust, haldame kõiki elektrisüsteeme ja
võtame kogu asjaajamise enda peale.

 • Järjepidevad kontrolltoimingud

Teeme korrapäraselt ja ettenähtud regulaarsusega elektrisüsteemi kontrolle, et
avastada kiiresti võimalikud kõrvalekalded.

 • Hoiame dokumendid korras

Hoiame korras hoone elektrisüsteemi dokumentatsiooni, projektid, skeemid ja hoolduskavad.

 • Abi alati olemas

Meie käidukorralduse teenus sisaldab lisaks kohustuslikule
elektripaigaldise käidule ka võimalikku abi hoone elanikele ja rentnikele elektriprobleemide
lahendamisel.

 • Kliendi huvide esindamine ja asjaajamine

Esindame klienti vajadusel erinevates asutustes (nt. Päästeamet, Tehnilise
Järelvalve Amet, Kindlustused, Politsei- ja Piirivalveamet)

Meid on usaldanud